Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

AMACI:

 

Türk dili ve edebiyatı bölümünün amacı, dilimiz ve edebiyatımız üzerine bilimsel araştırmalar, incelemeler yapmak; Türk dili ve edebiyatının çeşitli sahalarında ihtiyaç duyulan uzmanlaşmış eğitimci ve araştırmacıları yetiştirmektir. Öğrencilerimize eski Türkçe devresinden bugüne Türk dilinin tarihi devreleri ve Türk Edebiyatı sahasına giren eser ve şahsiyetlerin çağdaş yöntemlerle öğretilmesi, mezunlarımızın Türkoloji alanında bilimsel araştırmalar yapabilecek düzeyde yetişmelerini sağlamaktır.

 

MİSYONU: 

 

Türk dili ve edebiyatı ile ilgili temel bilgilerle donanmış, alana dair sorunları tespit edebilen ve bunlara çözümler üretebilen, Türk dilinin korunması ve doğru bir şekilde gelecek kuşaklara aktarılması bilincini taşıyan, kendi edebiyatı yanında Doğu ve Batı edebiyatlarına da ilgili, bilime, topluma, ülkesine ve insanlığa faydalı, teknolojiye ayak uydurabilen, etik sorumluluk sahibi, girişimci, sorgulayıcı, ortak çalışmaya yatkın ve çevreye duyarlı Türkologlar yetiştirmek.

 

VİZYONU: 


Küreselleşen dünyada Türk dili ve kültürünün önemini kavramış, evrensel kültür içerisinde bu dili hak ettiği konuma getirecek ve tanıtacak; Türk dili, edebiyatı ve kültürü alanlarında bilimsel çalışmalar yapacak, dinamik, yurt içinde ve yurt dışında tercih edilen bir bölüm olmak.